Poems of Laxmi Prasad Devkota

इन्द्रेनी
लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा

क. पग्ले सृजन–घन, हे साउन

रङ्ग–धनी

लच्की ललित रे चुली चुली

गाँसी, कलाकी

इन्द्रेनी !

ख. वाष्पद्रवमा किरण–बुना यो

धनुष नवीन !

हान्दछ, कुसुमशर दृग–दिलमा !

झन्कार्दछ क्या

भाव नवीन !

ग. पहिलो कवि पछि लोचनका

सलिलकण

किरण चढेथे, किरण लडेथे

स्वर्ग पुगीकन,

अवनी छुन !

घ. सत्य नै के यसरी पहिले

पग्ल्यो होला

रङ्ग–पागल ?

सृष्टिपरीका चुहे परेला

यसरी झझल्की,

पहिले लगाई,

यो गाजल ?

नवीन वधूका दुःखसुख मिसिई,

झल्लरमा झलझल ?

ङ. अश्रुत सप्तस्वर निर्झरिणी

के यो ?

घाम–छायाको मायाको के

शादी सुन्दर ?

रङ्ग–निर्झर ?

दुःखसुख झरझर ?

स्वर बरबर ?

च. जादूचरी सलिल–तनीको कुसुमे लच्को

चुली, चुली, साँघु बाँधी,

दिव्य प्रदर्शन किन यो मचियो ?

गाउँछन् मसिना बुलबुलचरी !

वाह ! कलाको, दृश्य, श्रव्यमा,

विजयधुरी !

छ. भन, किन हो ए ! झल्केकी ?

स्वर्ग र पृथिवी टूट,

सुन–नर–फूट,

जोर्न तिमी छौ

पल्केकी ?

ज. बोक्सी बत्ती स्फुटिट किरणकी

रङ्गिली बन्ध !

घन जलकण सब हुन्छन् पतङ्ग !

ज्वलन छ तिनको

चरमानन्द !

झ. मर्न सिकाऊ बादललाई

बलिदानी !

फुर्न सिकाऊ भू–लाई हे !

इन्द्रानी !


Indreni - Laxmi Prasad Devkota
माघको खुलेको बिहानको जप
लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा

क. क्या खुल्यो बिहान आज !

नीलिमाले फाली

सकल घुम्टो जाली !

ख. वाल्मीकिको हृदयतुल्य व्योम निर्मलायो !

अभिराम क्या यो !

रात प्रातः आयो !

क्रौञ्चरुधिर थोर बेर नभमा छिर्बिरायो !

दिविमा जन्म ली दयाले !

करुण छन्द भै सुवर्ण ज्योति–लहर आयो !

कुँज्छन् हृदय डाली !

दर्शनभिलाषीलाई दिव्य देव प्रकट हुन्छन्

उक्ले अंशुमाली !

ग. भस्मीभूत दिन–चरी उड्छ भै सुनौला !

मानवी भविष्यको यो गाउँछ गान नौला !

एक अचल–चित्र तरुले औंला एक उचाली

अमृत रश्मि नै इशार्छ, सिद्ध निज समाधिलाई

लोक निम्ति फाली !

रश्मिलाई बुन्न दिन्छु

दिलमा, भावजाली

घ. प्राततारा ब्रह्मा अल्पे

जसले सृष्टि कल्पे

एक सफा डफ्फा बकुल्ला पौडिए उज्याली !

जीवनीका गतिका सुखका जीव–पङ्ख चाली !

खोजको आरम्भ हुन्छ

चल्छ जगत्, आफ्ना पयर

सडकमा उचाली !

ङ. द्रुम शिखामा छवि–विहङ्ग प्रथम झरेर बसे !

गुप्त इन्द्रधनुष ध्वनिको गुन्जन गाएर खसे !

मेरो भित्र चिडिया लाग्यो कुर्लन, पङ्ख चाली ।

च. स्वर्ग झर्छ, पृथिवी उड्छिन्, हिमालचुलीमा भेटी !

चुंबिदा छन्, लाल मदिर–अधर, अँगालो हाली !

अब सँभालिएर बस्छन्, मुस्केर हेर ! साथ,

प्रातःको कहानी हाली ! ऊष्म रङ्ग फाली !छ

. सृष्टि लाउँछे वसन सुन्दर,

मधुर मातले छाली !

चञ्चले भाउले चाली !

पाँच द्धारबाट घुस्दछ उदय–सङ्गीत–धारा !

पन्छी मान्छ पिंजरा सन्चो,

दो¥याउँछ गीत ती सास !

ज. धुस्नो सुकुलमाथि कवि छ, छिया छ पराल जालो !

एक–सिङ्गी गाई साथ लँगडो कुकुर खालि !

सुख हो भन्छौ जिन्दगी यो,

किरण आँगमा हाली !

झ. मृत्यु चिसो हुन्छ भन्छन्,

तातो अमृत थाली !

झारपात भज्न लागे गायत्रीको मन्त्र,

किरणतर्फ आफूलाई माटोमा उचाली !

ए वरेण्यं भर्गस् ! सविता !

प्रेर भन्छु आत्मालाई, जहाँ, छौ ज्योतिको थाली !

विनत छु, सिकाऊ देव !

जित्न मृत्यु जाली ।


Magh ko Khuleko Bihana ko jap - Laxmi Prasad Devkota