कान्तिपुरी नगरी

posted Jul 25, 2012, 6:56 PM by Weall Nepali   [ updated Feb 22, 2013, 11:18 PM ]

Kantipuri Nagari

     कान्तिपुरी नगरी


चपला अवलाहरु एक सुरमा
गुनकेसरीको फूल ली शिरमा
हिंड्न्या सखि लीकन ओरिपरी
अमरावती कान्तिपुरी नगरी ।।१।।
यति छन् भनि गन्नु कहाँ धनियाँ । 
सुखी छन् मनमा बहुतै दुनियाँ
जनकी यसरी सुखकी सगरी
अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी ।।२।।
कहिँ कालभरी गल्लि छ दिल्ली सरी ।
कहिँ भोट र लण्डन चीन सरी
लखनौ पटना मदरास सरी
अलकापुरी  कान्तिपुरी नगरी ।।३।।
तरवार कतार खुडाँ खुकुरी
पिस्तोल र वन्दुक सम्म भिरी ।
आतिसुर र वीर भरि नगरी
छ त कुन सरी कान्तिपुरी नगरी ।।४।।
रिस राग कपट छैन यहाँ
 तब धर्म कति छ कति छ यहाँ ।
पशुका पति छन् रखवारी गरी
 शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी ।।५।।
   

Poems of Bhanu Bhakta Acharya